UK: 020 8123 3611
WhatsApp:+201148362722

Eaalim Institute logo

Views. Comment. Opinion.
sharesShare on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp

Published on November 19th, 2018 | by Eaalim Institute | Views: 373

Dr Bilal Philips’ message to Sufis Shias NL ondertitel

De kern van de boodschap van de Qor’an

is het overbrengen aan de mensen

wie hun Heer is

zodat zij zullen begrijpen

dat alleen Hij moet worden aanbeden

dat Hij de Enige is Die het waard is te worden aanbeden

zonder tussenpersonen

tussen Hem en Zijn schepselen

en zodoende zijn alle vormen van bemiddelen (tussenpersonen)

foutief zijn. Ze komen niet van God

Dit heeft God ons niet geleerd, Hij leerde ons alleen Hem te aanbidden

God zegt in de Qor’an: “Roep Mij aan”

God zegt ” Roep Mij aan, en Ik zal jullie gebeden verhoren”

“Roep Mij aan, en Ik zal je gebeden beantwoorden”

Dus ongeacht hoeveel mensen logisch gezien willen proberen uit te leggen

Dat tussenpersonen nodig zijn

Hoeveel zullen er niet zeggen, luister

je hebt veel zonden begaan, je bent niet een perfecte mens

iedereen begaat zonden, dus je bent besmet met zonden

en je wilt dichterbij God komen, Die Zuiver is

je moet dus iemand vinden die dichterbij Hem staat

dankzij zijn zuiverheid, en dan bid je via hen

je roept hen aan omdat ze dichter bij God staan,

om zo je gebeden naar boven te krijgen

net zoals in deze wereld gebeurt

als je bijv met de minister wilt spreken

je kunt niet zomaar bij de man aan de deur kloppen en zeggen

hee meneer de minister, ik zou even met u willen babbelen

zo werkt dat niet

je moet eerst de plaatseljke verantwoordelijke contacteren

die spreekt weer met een ander etc

tot je steeds hoger op de ladder bij de minister belandt

het is dezelfde manier, het lijkt logisch

maar dat is niet hoe je God begrijpt

dat is logica van deze wereld

van dit leven

zo doen wij dingen

maar God heeft het duidelijk gemaakt

dat Hij alles en iedereen hoort

Hij weet alles

daarom hebben we geen tussenpersonen of bemiddelaars nodig tussen ons en God

gebruik maken van tussenpersonen, of we ze nu heiligen noemen

en er zijn moslims die in heiligen geloven

net als de katholieken

of we noemen hen ‘Imams’

en er zijn moslims die daarin geloven dat er individuen zijn, 12 in totaal

die geloven dat die de eigenschappen van Allah hebben

en zij zijn bemiddelaars voor wie je mag bidden

je mag hen aanroepen

je mag leiding bij hen vragen, ze zullen
dingen voor je doen in dit leven

omdat je hen aanroept

al deze overtuigingen zijn fout

al deze overtuigingen zijn fout
54
00:03:10,775 –> 00:00:00,000
ze zijn het gevolg van het niet kennen van onze Heer

Tags:


sharesShare on FacebookShare on TwitterShare on WhatsApp
Share on FacebookShare on TwitterEmailShare
This post has been viewed times